Pravidla a ustanovení komunity

Tato pravidla se vztahují na všechny diskusní příspěvky serveru Body-Test.cz v rámci hlavního webu (pod články), diskusního fóra i e-shopu. Diskutovat mají právo jenom registrovaní účastníci.

V případě, že registrovaný uživatel jednou či opakovaně poruší některé z níže uvedených pravidel, může mu být psaní dalších příspěvků bez předchozího upozornění a bez zdůvodnění zablokováno. O dalším zpřístupnění zablokovaného účtu rozhodují administrátoři.

Pravidla diskusí

 1. V diskusích se snažte držet v jednotlivých příspěvcích tématu článku či tématu prvního příspěvku. Administrátoři a moderátoři mají právo diskusi usměrňovat jak výzvami k diskutujícím, tak mazáním nevhodných příspěvků.
 2. V diskusních příspěvcích je zakázáno nabízet látky jmenované na listině zakázaných látek Antidopingového výboru ČR, stejně tak je zakázáno uvádět návody k výrobě či získání těchto látek. Zakázáno je rovněž tyto látky a návody shánět.
 3. Je zakázáno uvádět URL odkazy na stránky nelegálních prodejců anabolických steroidů a jim podobných látek a to jak na českých, tak na zahraničních serverech.
 4. URL adresy na internetové obchody s doplňky sportovní výživy, posilovacími stroji a sportovním oblečením, je možné uvádět pouze ve formě dotazu na konkrétní zboží. Administrátoři a moderátoři mají právo rozhodnout, zda jde o reálný dotaz či o pouhý spam.
 5. Je zakázáno používat URL adresy směřující na komerční stránky v ikonkách jednotlivých autorů, podpisech apod.
 6. Je zakázáno užívat v názvu přezdívky či podpisu uživatele URL adresy.
 7. Je zakázáno ukládat v uživatelském nastavení jako vlastní WWW stránky URL adresy internetových obchodů a internetových stránek s komerčním zaměřením.
 8. Je zakázáno, aby jedna a táž fyzická osoba používala více přezdívek, virtuálních identit a účtů. Rovněž je zakázáno, aby jedna a táž fyzická osoba, jíž byl zablokován účet, užívala jinou přezdívku na novém účtu.
 9. V podpisech pod příspěvky je zakázáno užití obrázků či textů s pornografickým obsahem. Rovněž je zakázáno zakládat témata, která budou zaměřena na pornografické obsahy. O vhodnosti nebo nevhodnosti vložení určitého obsahu rozhodují administrátoři a moderátoři.
 10. Je zakázáno publikovat příspěvky propagující či podporující rasovou, národnostní, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
 11. Je zakázáno paušálně odsuzovat a ostentativně zesměšňovat různé alternativní způsoby tréninku či stravování. Všechna témata musí být probírána seriózně, s co nejlepší možnou argumentací  a nikdy se snahou někoho ponižovat.  
 12. Je přísně zakázáno pěstovat na diskusním fóru tzv. trolling a případně trolling podporovat dalšími příspěvky. O tom, co bude považováno za trolling, rozhodují administrátoři (bez diskuse s ostatními) a moderátoři (po krátké veřejné diskusi) a projevy trollingu budou vždy důsledně mýceny.
 13. Je rovněž zakázáno zakládat témata, která se netýkají tréninku a výživy a chtějí pouze řešit společenská témata. Tento server nesupluje jiné sociální sítě. Je zaměřen monotematicky a tato čistota je pro něj zásadní.
 14. Je zakázáno slovní napadání a urážení jiných čtenářů či autorů textů. Jakékoli vyřizování osobních sporů na serveru Body-Test.cz nebude řešeno veřejně.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatelé serveru si vyhrazují právo znění těchto pravidel jednostranně a bez předchozího upozornění změnit.
 • Je povinností každého zaregistrovaného uživatele serverů pod doménou Body-Test.cz seznamovat se vždy s aktualizovaným zněním pravidel diskusního fóra.
 • Provozovatelé serveru Body-Test.cz mohou ve výjimečných případech rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i z jiných důvodů než je porušení pravidel uvedených výše.
 • Provozovatelé serveru Body-Test.cz se zříkají zodpovědnosti  publikovaného obsahu s externím úložištěm třetích stran v uživatelském prostředí webu, komentářích či diskusních vláknech.

Přidáno: 21.12.2013

Upraveno: 06.03.2014