O projektu Body-Test.cz

Většina stránek o posilování se věnuje převážně kulturistice, a to navíc především její soutěžní profesionální podobě, která je zcela vzdálená realitě většiny lidí, co cvičí.

Zbylá menšina stránek o posilování je pak zaměřena většinou velmi úzce na jeden způsob tréninku – ať už se jedná o cvičení s vlastní vahou (kalistheniku), kruhové tréninky, kettlebelly nebo CrossFit.

Cílem této stránky je poskytnout co nejúplnější přehled o celém spektru silového tréninku, tedy být jakousi encyklopedií posilování. Nezaměřujeme se pouze na náctileté kluky, kteří chtějí nabrat svaly, ale i na ženy a dívky, seniory, či sportovce, kteří berou posilování jako doplňkovou aktivitu. Všechno pak směřujeme ke zlepšení výkonu a zároveň zlepšení zdravotního stavu, nikoli jen změně vzhledu.

Čím se lišíme od ostatních podobných stránek

Naší snahou je dělat věci jinak, lépe a komplexněji. Jednak co nejpřehledněji uspořádat, jakými způsoby vůbec lze posilovat a jednak nemíchat dohromady informace o jednotlivých stylech tak, že se v nich čtenáři postupně ztrácejí. Toto bývá problém mnoha webů, které bez ladu a skladu vrší do jednoho sledu informace o zcela odlišných oblastech tréninku, což vede jen k celkovému zmatku v hlavách čtenářů a nakonec potlačování všech alternativních cest, které se jeví bezvýznamně. 

Na stránce Body-Test neupřednostňujeme pouze jeden styl. Najdete tu vše potřebné, co se týká kulturistiky, silového trojboje, vzpírání, kalistheniky, kettlebellů, strongmanů, armwrestlingu, funkčního tréninku, CrossFitu i dalších, hůře kategorizovatelných odnoží. 


Začátečníci a pokročilí

Nejvíce ale dbáme na odlišný způsob dávkování informací pro začátečníky a potom pro pokročilejší cvičence. 

Pro začátečníky je totiž často obtížně zorientovat se v základech a neustále si berou špatný příklad z toho, jak cvičí pokročilí, a především kulturisté. Začátečníci se rovněž trápí extrémními druhy diet vhodnými pro soutěžní sportovce, nebo propadnout dezorientaci z příliš široké nabídky stravovacích směrů. 

Začátečníci přitom nemusejí rozumět tréninku ani výživě do hloubky, stačí jim jednoduché základy a návody. Rady pro začátečníky také mají univerzálnější podobu. U pokročilejších cvičenců pak předpokládáme větší samostatnost a volbu vlastní cesty – a ty hlavní jim pak opět představujeme odděleně.

Co by měla dělat většina lidí

Domníváme se zároveň, že většina lidí není stavěná na to a ani nemá dostatečné podmínky k tomu, aby se věnovali vrcholově pouze jedné oblasti posilování. Pro většinu lidí bude soustředění pouze na nabírání svalové hmoty frustrující, protože výsledky (zvláště bez použití steroidů) přicházejí pomalu, a plné soustředění na rozvoj síly vede většinou k různým zraněním nebo vleklejším zdravotním potížím. 

Jsme tedy přesvědčeni, že sotva 10 % lidí je předurčeno k tomu být výjimeční v jednotlivých disciplínách. Zbylých, minimálně 90 % lidí by mělo ve svém cvičení vycházet z individuálního mixu několika oblastí, a to v takovém poměru, aby jim to umožňovalo rozvíjet sílu, svalovou hmotu, kondici, ohebnost a celkové zdraví. Tento mix by neměl mít žádný komerční název, ani by neměl být předcvičován či vnucován skupinově, ale měl by být objeven v osobním procesu hledání, experimentování a poznávání sebe sama. 

Otevřenost a tolerance i v jiných oblastech

V souvislosti s tím je vhodné hledat i svou vlastní cestu stravování, která opět nemusí odpovídat nějakým obecným vzorům stravování, šířeným opět především komerčními časopisy. Naším cílem ale není přehnaná hysterie o zdraví, která končí zase u jiných typů extremismu. Nabízíme pouze více úhlů pohledu a co nejvíce racionálních argumentů. Věříme, že něco je na životním stylu „bio“, že svůj smysl má i „řízená sportovní výživa“ nebo že není třeba nutně opovrhovat vegetariánstvím či veganstvím. Náš přístup je tolerantní a otevřený všemu, co se dá rozumově zdůvodnit.

Jednostranní nejsme ani v oblasti náhledu na doping. Přijímáme realisticky, že ke sportu patří a snažíme se o něm podávat nezkreslené informace a nebráníme diskusi o něm – pokud nepřekračuje legální rámec.

Způsob psaní

Články píšeme jazykem přístupným pro laiky, kteří nevystudovali anatomii, fyziologii nebo biochemii a nečiníme si tedy žádné nároky na vědecké parametry textů. Při psaní se každopádně držíme odborné literatury a vycházíme z výzkumů a zkušeností špičkových trenérů. Nesnažíme se pouze napodobovat či přímo kopírovat cizí programy, spíše vysvětlujeme základní principy. U čtenářů předpokládáme základní samostatnost, aby dovedli poznatky aplikovat. Doporučujeme všechny uveřejněné texty na těchto stránkách také dále konzultovat s jinými odborníky.

Články pro všechny a pro VIP

Stránka obsahuje dostatečně široké penzum článků přístupných všem druhům cvičenců. V plánu je ovšem i výroba exkluzivního obsahu (náročnější delší články, výuková videa apod.), který bude přístupný pouze zaregistrovaným čtenářům, již jsou zároveň zákazníci zdejšího e-shopu. Součástí dalších služeb je i nabízení skupinových seminářů v oblasti výživy i tréninku, případně dopingové poradenství.

Diskusní fórum

Na rozdíl od mnoha jiných stránek, kde diskusní fóra nemají valnou úroveň a jsou plná urážek, zesměšňování ostatních, vytahování se, či nesmyslných, zkratkovitých nebo i nebezpečných rad, zdejší fórum má nakolik přísná pravidla, že vytvářejí předpoklad pro velmi konstruktivní a vstřícnou komunikaci. Nemusíte se tedy bát přijít s jakýmkoli jasně formulovaným dotazem. Budete se pohybovat v prostředí, kde nejsou trpěny žádné předsudky. Zdejší diskusní fórum zároveň nenahrazuje jiné sociální sítě a nevedou se tu plané řeči. 

Přidáno: 13.03.2014

Upraveno: 26.06.2014