Pravidla a ustanovení pro moderátory

Pravidla a ustanovení pro moderátory se vztahují výhradně na prostředí diskusního fóra, případně předem konkrétně určených diskusních vláken nebo kategorií, které moderátor spravuje. Příjetím moderátorské funkce a užíváním tohoto postavení se moderátor neodkladně zavazuje dodržovat následující ustanovení jako rozšíření a dodatek k ''Pravidla a ustanovení komunity'':

Pravidla pro moderátory

  1. Moderátor může svobodně a dle svého uvážení uzamknout nebo vymazat příspěvek, který svým charakterem  porušuje pravidla serveru Body-Test.cz nebo zákony České republiky.
  2. Moderátor může písemně usměrňovat diskuse a uživatele, kteří se výrazně odkloní od původního tématu.
  3. Moderátor musí respektovat názor ostatních a nesmí mazat příspěvky nebo témata, která neporušují pravidla serveru Body-Test.cz a to i přesto, že se rozcházejí s názorem nebo přesvědčením moderátora.
  4. Moderátor má právo uživateli udělit ban za opakované porušení pravidel.
  5. Moderátor může bez předešlého upozornění přesunout příspěvek nebo téma do odpovídající kategorie, jestliže bylo špatně zařazeno.
  6. Moderátor může po písemném požádání a souhlasu uživatele upravit již zaslaný příspěvek, jestlíže se úprava vztahuje k tématu a neporušuje pravidla a ustanovení komunity.
  7. Moderátor má právo podat žádost na odebrání postu moderátora zasláním písemné žádosti nebo informování odpovědné osoby na info@body-test.cz.

Závěrečná ustanovení

  • Provozovatelé serveru si vyhrazují právo znění těchto pravidel jednostranně a bez předchozího upozornění změnit.
  • Provozovatelé si rovněž vyhrazují právo odebrat post moderátora bez předešlého upozornění a i z jiných důvodů, než je porušení výše uvedených ustanovení.
  • Je povinností každého moderátora se vždy seznamovat s aktualizovaným zněním pravidel a ustanovení diskusního fóra.

Přidáno: 18.02.2014

Upraveno: 18.02.2014