Proč hodnotit příspěvky uživatelů?

Diskusní fórum tohoto webu obsahuje řadu funkcí, včetně možnosti hodnocení jednotlivých příspěvků formou tzv. ''Poděkování''.  Hodnocení příspěvků slouží nejen k určení kvality jednotlivých příspěvků, ale také jako motivační nástroj pro nejaktivnější a nejlépe hodnocené uživatele, kteří mohou být náhodně kontaktováni administrátory s nabídkou postu moderátora diskusního fóra.

Moderátoři mají právo spravovat jednotlivá témata s mnohem větší svobodou a také autoritou. Nejlépe hodnocení moderátoři budou ohodnocováni různými výhodami, obsahující také zvyhodnění cen při nákupu v e-shopu. Tyto výhody se budou měnit v průběhu roku podle aktivity jednotlivých moderátorů a budou jim oznamovány předem soukromou poštou.

Pro více informací ohledně moderace diskusního fóra či systému hodnocení se můžete obrátit na odpovědnou osobu na info@body-test.cz.

Přidáno: 22.12.2013

Upraveno: 20.02.2014