Aminokyselinové spouštěče svalového růstu

Aminokyselinové spouštěče svalového růstu

Z reklamních článků asi víte, že některé aminokyseliny se doporučují pro růst svalů. Často se jedná o zkreslené informace, kde přání je otcem myšlenky, není však matkou důkazu. Čili často jsou to pouze tvrzení bez skutečného výsledku. Jaký je dosavadní největší vědecký obrat v používání aminokyselin u sportovců?

Kolem roku 2005 mně jeden můj známý, sportovní lékař působící profesionálně v zahraničí, upozornil na probíhající výzkumy o aminokyselinách stimulujících růst svalů a silně podporujících regeneraci.

Nezávisle na tom mně další lékař, velmi významný odborník na fyziologii poslal studii o vlivu čistých volných aminokyselin na stimulaci svalového růstu při cvičení. Jako odborník považoval testovací metody za důvěryhodné a studii přikládá značný význam.

O jaký výzkum se jednalo?

V létech 2005 až 2007 probíhal v USA zajímavý výzkum vlivu podávání čistých krystalických volných aminokyselin (nikoliv hydrolyzátů) v závislosti na regeneraci a růst svalové hmoty při tréninku a po něm. Výzkum probíhal na univerzitní klinice v Texasu (Galveston) a byl i provázán na některé sportovní nadace.

Byly podávány čisté volné aminokyseliny v určitých poměrech, volné aminokyseliny v kombinaci se sacharidy, v různém odstupu od tréninku a toto bylo porovnáváno s kontrolními skupinami osob, kde aminokyseliny nebyly krystalické (čisté), ale ve formě klasických proteinových nápojů určených pro sportovce s podobným zastoupením základních živin. Také bylo porovnáváno podávání směsi aminokyselin s komerčně oblíbenou kombinací BCAA. Čisté aminokyseliny byly radioaktivně značené, aby se daly při následném laboratorním rozboru odlišit od aminokyselin získaných z bílkovin stravy.

Výsledky byly zkoušeny na skupinách trénujících dobrovolníků. Byly porovnávány vzorky tkáně, získávané svalovou biopsií (speciální jehla vytrhne kousek svalu) a rozbory krve v určité časové posloupnosti.


Jaké byly získány výsledky?

 1. Speciální kombinace volných aminokyselin má významně větší efekt na růst svalové tkáně než stejné aminokyseliny podané v peptidové vazbě, čili ve formě proteinů. Rovněž měly větší efekt než BCAA (větvené aminokyseliny valin, leucin a izoleucin), které navíc byly podávány v poměrně velkých dávkách (v ČR neobvyklých) a to i přesto, že množství BCAA bylo větší než směs aminokyselin.
 2. Největší efekt 3,5 násobného urychlení růstu svalové tkáně (oproti kontrolní skupině) mělo podání aminokyselin v kombinaci se sacharidy v poměru asi 1: 6, když se tato směs podávala poslední půl hodiny před tréninkem. Dávka volných aminokyselin byla kolem 6 g.
 3. Stejná směs podaná ve stejném množství až hodinu po tréninku měla již menší efekt, ale růst byl i přesto asi dvojnásobný. Tedy nejvýznamnější je podání těchto aminokyselin se sacharidy krátce před tréninkem, v jeho průběhu a ihned po něm.
 4. Pro použití během dne se ukázalo jako nejvhodnější podávání aminokyselinové směsi se sacharidy v poměru asi 1 : 2. Dávka volných aminokyselin byla kolem 15 g. Tato směs byla v testu podávána 3 x denně. Výsledkem bylo dvojnásobné zvýšení růstu svalů oproti kontrolní skupině.

K bodům 2, 3 a 4:

Odlišnosti v účinnosti anabolického spouštěcího efektu v souvislosti s odstupem od tréninku jsou zřejmě dány metabolickými zákonitostmi svalové regenerace, viz např. článek „Časování proteinů“, nebo články popisující metabolismus sacharidů a proteinů zejména v prvních hodinách po výkonu. Svoji roli také hraje insulin v souvislosti s příjmem sacharidů ve výrobku.

 1. Je zajímavé, že vhodné množství směsi se nakonec ukázalo být stejné jak pro muže, tak pro ženy i pro různé věkové kategorie.
 2. Směs aminokyselin nemusí být nutně podávána na lačno, ale účinnost je lepší.
 3. Bylo prokázáno, že čisté aminokyseliny nemají okamžitou funkci stavebních látek, ale nejdříve fungují jako anabolický spouštěč. Při rozborech bylo zjištěno, že podané čisté aminokyselin nebyly ihned zabudovány do svalu, ale ke stavbě svalové tkáně byly použity zásobní aminokyseliny z organismu. Značené čisté aminokyseliny se zabudovávaly až později.
 4. Spouštěcí efekt je poměrně krátkodobý, od požití vrcholí po 2 – 3 hodinách, ale částečný anabolický efekt trvá až 24 hodin. Je to dáno metabolismem aminokyselin. Po požití se dostávají do krevního oběhu během 30 – 60 minut, potom druhou až třetí hodinu fungují jako biochemicky aktivní látky (spouštěče) a poté jsou postupně metabolicky převedeny na úroveň běžných stavebních látek. Tedy aminokyselinová směs požitá krátce před tréninkem začala v podstatě působit až po skončení tréninku. Výrobek, který má fungovat jako „anabolický spouštěč“, je tedy s ohledem na jeho relativně krátkou účinnost nejlepší podávat několikrát denně, nejlépe s pauzami asi 2 - 3 hodiny.
 5. Aminokyselinovou směs bez sacharidů nebo i s nimi je možno přidávat i k proteinovým nápojům ke zvýšení jejich účinnosti.
 6. Výzkumníci doporučují optimalizovat bílkoviny tak, aby zastoupení aminokyselin v nich obsažených co nejvíce odpovídalo požadavkům, tedy složení kosterního svalstva. Pokud je v tělesné zásobě (extracelulárním poolu) vyvážené zastoupení aminokyselin, tak po podání čistých aminokyselin dochází k lepšímu využití těchto zásobních aminokyselin a většímu růstu svalů.

Upozornění:

K těmto studiím byly použité směsi chemicky čistých jednotlivých aminokyselin. Ty se označují jako volné aminokyseliny. Nezaměňujte čisté krystalické volné aminokyseliny s takzvanými “aminokyselinovými tabletami“, které se vyrábějí z hydrolyzovaných proteinů. Proteinový koncentrát se naštěpí pomocí enzymů nebo chemicky na kratší řetězce aminokyselin, takzvané peptidy.

Lidově se pak označují podle původu jako „syrovátkové aminokyseliny, hovězí aminokyseliny“ a podobně. Nejsou to však čisté krystalické volné aminokyseliny a nemají spouštěcí anabolický efekt jako tyto čisté aminokyseliny, přestože jejich složení je někdy uváděno jako zastoupení jednotlivých aminokyselin. Tyto aminokyseliny zde NEJSOU VOLNÉ, ale jsou VÁZANÉ do řetězců peptidovou vazbou.

Jsou hlavně lépe stravitelné než běžné proteiny a některé mohou podporovat stavbu tkáně jiným způsobem (například hydrolyzovaný kolagen, viz článek). Jejich zařazení do stravy, pokud se berou čisté „spouštěcí aminokyseliny“ je však možné a výhodné.

Poznámky k výše uvedenému:

Dávkování 1 : 6 je relativně levné. Kromě použití před tréninkem, při něm a hned po něm by asi bylo vhodné také během dne u obtížně přibírajících jedinců ráno na lačno a také asi 45 až 60 minut před hlavními jídly.

Dávkování 1 : 2 doporučené během dne představuje dost vysokou dávku čistých aminokyselin a není zrovna levné. Ovšem zdvojnásobení rychlosti svalové regenerace (růstu svalů) dává velké možnosti ve zvýšení náročnosti tréninkového procesu, zejména počtu tréninkových jednotek.

Zkoušeli jsme i směs čistých volných aminokyselin bez sacharidů v kapslích u jednoho klienta výše uvedeného sportovního lékaře. Sportovec obtížně přibíral svalovou hmotu a měl kvůli tomu i zdravotní potíže (časté kloubní příhody, svaly nezpevňovaly kloubní spojení podle potřeby tělesné zátěže). Denní dávka čistých volných aminokyselin se pohybovala kolem 15 – 20 g přijímaných 3 x denně asi půl hodiny před hlavními jídly.

Podle jeho sdělení se směsí dosáhl dobré výsledky a kloubní potíže přestaly, což samozřejmě nelze považovat za objektivní výsledek v porovnání s výše uvedeným laboratorním testováním. Určitý praktický problém u této směsi by asi představovalo podávání, protože se jednalo o 30 až 40 kapslí denně, což mnoho jedinců není schopno pozřít spíše z psychických důvodů.


Co dále?

Výše uvedený text se týkal situace od roku 2007 do roku 2012. V té době byly vyvinuty produkty s obsahem volných aminokyselin, které dávaly odpovídající výsledky. Jenže výzkum jde dále, a tak od roku 2013 novými produkty, využívajícími nejen efekt aminokyselinových spouštěčů je nová typová řada MAC. Jakou má filosofii?

 1. Ve 100 g proteinového nápoje nebo gaineru je obsaženo 7 g speciální směsi volných aminokyselin (Muscle Anabolic Complex). Je poněkud upravená podle dalších výzkumů oproti původní receptuře, aby její anabolický efekt byl silnější.
 2. Směs bílkovin v proteinových nápojích nebo gainerech je zvolena tak, aby se zde zastoupení aminokyselin blížilo co nejvíce složení aminokyselin v lidském kosterním svalu. V praxi docilujeme podobu s lidským svalem (Muscle Amino Copy) na 75 – 85 %. Potom je jejich využití vysoké a efekt proteinů pro stavbu svalové tkáně je vysoký. Pokud se to poněkud přežene, je to podobné, jako by se konzumovalo lidské maso.

Copyright (C) 2013. Všechna práva vyhrazena. Autor: Petr Novák - sportovní a fitness výživa a doplňky stravy, redukční diety, zakázkový vývoj, výpočty receptur, texty etiket, notifikace. Pro převzetí části nebo celého článku je nutno mít schválení autora.

Článek má pouze informativní charakter pro lepší porozumění dané problematice, nelze jej vykládat jako poradenství pro konkrétní situaci nebo osobu. Pro individuální využití je problematiku nutno konzultovat s odborníkem v dané oblasti (např. Vaším lékařem nebo trenérem). Dávkování některých výrobků, pokud se liší od textu etikety, je uvedeno z praxe jiných osob, není individuálním doporučením pro čtenáře článku a pro případné použití je nutno jej konzultovat s odborníkem, např. lékařem.

Přidáno: 08.02.2014 | Upraveno: 20.09.2018

Zobrazení: 7 777x

Zobrazit diskusi k článku (1)

Vytisknout